పళ్ళు తోమకముందు ముద్దు చట్తవ్యతిరేకం కాదుమొన్న సుప్రీంకోర్టు "పళ్ళుతోమకముందు ముద్దు చట్ట విరుద్ధం కాదు" అని వ్యాఖ్యానించింది. 
ఉర్దూనటి తబానా రజ్మీ వ్యాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని రద్దు చేస్తూ కోర్టు ఈ మాటలు అన్నది.

పళ్ళుతోముకోటం- ముద్దెట్టుకోటం అనేవి రెండు భిన్నమైన విషయాలు. పళ్ళుతోమటం అనేది నేరం కాకపోవచ్చు. అది ఆ దేశ సంస్కారాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సుప్రీం కోర్టు కూడా దంతధావనం గావించకుండా ముద్దులకు యెగబడి పోవడం చట్తవ్యతిరేకం కాదు అన్నదిగానీ దాన్ని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం అనలేదు. కాబట్టి ఈ నేపథ్యం లో జరుగుతున్న జెరూసలేము సంప్రదాయాలు, ముద్దు వ్యవస్థ, బైబిల్ కతలూ లాంటి చర్చలు ఆవేష-కా-వేషాలూ చాలా వరకూ అర్థరహితాలు.

అర్థరహితమైన పనులే నేను చేస్తాను కాబట్తి, ఈ చర్చల్లో నేను చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు, నా ఛీర్ లీడర్ల కోసం:

తబానా రజ్మీ వ్యాఖ్యలమీద ౨౦౦౪ లో దాఖలైన సెక్స్ స్టార్వింగ్ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం ఇప్పటికి విచారణ కి వచ్చింది. ఆ విచారణలో సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ చింప్ చేసిన observations ఇవి. ఇది తీర్పు కాదు.

౧. చింపోజనులు పరస్పర అంగీకారం తో నెలలు, రోజులు దంతధావనం చేసుకోకుండా ముద్దెట్టేసుకోవచ్చు. అది చట్ట వ్యతిరేకమూ కాదు, చుట్ట వ్యతిరేకమూ కాదు. దాన్ని చింపింగ్ అనరు. chimping is different from prostitution. 
౨. వ్యభిచారానికి చట్టపరమైన, మైనారిటీ చుట్టపరమైన నిర్వచనం ఉంది. అలాగే మానసిక వ్యభిచారానికీ, మేధోవ్యభిచారానికీ ఉంది. కాబట్తి వీటన్నిటినీ "చట్టపరంగా" confuse అవ్వాల్సిన పనిలేదు. మీకు దుర్గంధం సమస్యలుంటే అది మీ సమస్య. మీరింకా మాస్థాయికి దిగజారలేదు. Faction 786 of Ass retardant Handling Code (ArHc) లో జరిగిన మార్పుల దృష్ట్యా భార్యకీ, మీ మానసిక వ్యభిచారానికి గురౌతున్న బాధితులకూ సమానహక్కులు కల్పించబడ్డాయి. So it is Fugal* to be in all sorts of prostitution. Mental, physical, psychological and intellectual.

The Retard Production(catalyst) Act of TRPA అన్ని రకాల వ్యభిచారాలనూ చాలా విశదంగా define చేస్తుంది. వేశ్యలకు స్వేచ్చగా బ్లాగులు రాసే హక్కుంది. It is only offense if they intellect-masturbate its readers every day. వ్యవస్థీకృత బ్లాగు వ్యభిచారం (నేనూ నా చీర్ బాయ్స్) (బ్లోతల్) మాత్రం చట్తవ్యతిరేకం. ప్రస్తుతం ఆ చట్టాన్ని కూడా మార్చి మేధో వ్యభిచారాన్ని decriminalize చెయ్యాలని మొన్ననే కూడలి లో కత్తి బ్లాగు హక్కుల సంఘాలు మౌనంగా చాపకింద నీరులా మెరుపు సమ్మె చేసాయి. ఇప్పటికీ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కొంతమార్పు వచ్చిన ఈ చట్టం మరింత  విప్లవాత్మక మార్పులు సంతరించుకోవచ్చు. మనందరం విచ్చలవిడిగా ఆటవికుల్లా జీవించే శుభదినం రానూ వచ్చు. 


౩. రోజూ పళ్ళు తోముకునే వారు ఆ వ్యవస్థను అంగీకరించి దాని ప్రకారం జీవిస్తున్నారు. పళ్ళు తోముకోకపోటం, తోముఖోటానికి ప్రత్యామ్నాయం మాత్రమే. తోమడం అన్నది ఎలా అయితే ఒక choice అవుతుందో తోమకపోటమూ, అదేవిధమైన choice. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వ్యవస్థని అంగీకారాత్మకంగా స్వీకరించినవాళ్ళు మరో వ్యవస్థ "రుచి చూసి" ఆనందించడానికి రావడం భావవైశాల్యం అవదు...దాన్ని భావదారిద్ర్యం అంటారు.

Brushing is a choice. పళ్ళుతోమడం అనే వ్యవస్థని పూర్తిస్పృహతో అంగీకరించినవాళ్ళు పళ్ళుతోమకుండా ముద్దెట్టడాన్ని సరదా కోసం చెయ్యడం వాళ్ళ వ్యక్తిత్వంలోని బలహీనతను సూచిస్తుంది లేదా వారి అవగాహనారాహిత్యాన్ని సూచిస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు పళ్లుతోమడం మానేసి వ్యవస్థలోంచీ బయటకొచ్చి జీవితాంతం అదంతధావన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. 

పేస్టులూ బ్రష్షులూ సులువుగా లభ్యమయ్యే ఈ కాలంలో they can surely chose one over other.They also have a right to switch between both institutions by choice. కానీ అవ్వాకావాలి బువ్వా ఒకేసారి కావాలి అంటే దాన్ని భావదారిద్ర్యంకాక ఏమనాలి?

౩. వ్యభిచారం నేరం కాదు. అసలు మేధో వ్యభిచారం, దేశద్రోహం" అనేవి politically correct పదం కాదు. ‘భావ వైశాల్యం’, లేదా "వ్యక్తి స్వేఛ్చ" అన్నవి సర్తైన పదాలు.

సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ చింపుల వారు  మరియమ్మ ఉదాహరణ వాటికన్ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలగురించి perceived morality ధోరణిలో (బైబిల్ సాంప్రదాయాలనూ ఉటంకిస్తూ) కొనసాగుతున్న లాయర్ వాదనను త్రోసిపుచ్చడానికి చెప్పినది మాత్రమే. That is part of the argument/observation NOT "judgment". సుప్రీం కోర్టు చీఫు చింపుల ఆరికి ఒక కుమారీరత్నం సంతానం ఉన్నా, ఈ తీర్పు ప్రకారం నిస్సందేహంగా పళ్లుతోమకుండా ముద్దెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుదా వివరాలు తెలుసుకునే పనిలో పడ్డాను.అదంతధావనానికి చట్టబద్ధత వచ్చినా, చింపోజనులు శృంగారసంబంధాలు పెట్టుకోవడం చట్టవ్యతిరేకం కాదన్నా అవి "దంతధావనం" అనే వ్యవస్థకు వ్యతిరేకం కాదు. కేవలం దుర్గంధాన్ని మహదానందంగా భరించే కొందరు భావవైశాల్య, మేధో వ్యభిచారులకి  ఇప్పటికే అమలులోవున్న మరికొన్ని alternate వ్యవస్థలకు ఆమోదం మాత్రమే. దీనివల్ల వాటికను కు వచ్చిన ప్రమాదమూ లేదు. వ్యభిచారులకు వ్యవస్థకొచ్చిన ముప్పూలేదు.


*Fugal: A pathological amnesiac condition during which one is apparently conscious of one's actions but has no recollection of them after returning to a normal state. This condition, usually resulting from severe mental stress, may persist for as long as several months.

0 comments:

Post a Comment