పళ్ళు తోమకముందు ముద్దు చట్తవ్యతిరేకం కాదుమొన్న సుప్రీంకోర్టు "పళ్ళుతోమకముందు ముద్దు చట్ట విరుద్ధం కాదు" అని వ్యాఖ్యానించింది. 
ఉర్దూనటి తబానా రజ్మీ వ్యాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని రద్దు చేస్తూ కోర్టు ఈ మాటలు అన్నది.

పళ్ళుతోముకోటం- ముద్దెట్టుకోటం అనేవి రెండు భిన్నమైన విషయాలు. పళ్ళుతోమటం అనేది నేరం కాకపోవచ్చు. అది ఆ దేశ సంస్కారాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సుప్రీం కోర్టు కూడా దంతధావనం గావించకుండా ముద్దులకు యెగబడి పోవడం చట్తవ్యతిరేకం కాదు అన్నదిగానీ దాన్ని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం అనలేదు. కాబట్టి ఈ నేపథ్యం లో జరుగుతున్న జెరూసలేము సంప్రదాయాలు, ముద్దు వ్యవస్థ, బైబిల్ కతలూ లాంటి చర్చలు ఆవేష-కా-వేషాలూ చాలా వరకూ అర్థరహితాలు.

అర్థరహితమైన పనులే నేను చేస్తాను కాబట్తి, ఈ చర్చల్లో నేను చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు, నా ఛీర్ లీడర్ల కోసం:

తబానా రజ్మీ వ్యాఖ్యలమీద ౨౦౦౪ లో దాఖలైన సెక్స్ స్టార్వింగ్ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం ఇప్పటికి విచారణ కి వచ్చింది. ఆ విచారణలో సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ చింప్ చేసిన observations ఇవి. ఇది తీర్పు కాదు.

౧. చింపోజనులు పరస్పర అంగీకారం తో నెలలు, రోజులు దంతధావనం చేసుకోకుండా ముద్దెట్టేసుకోవచ్చు. అది చట్ట వ్యతిరేకమూ కాదు, చుట్ట వ్యతిరేకమూ కాదు. దాన్ని చింపింగ్ అనరు. chimping is different from prostitution. 
౨. వ్యభిచారానికి చట్టపరమైన, మైనారిటీ చుట్టపరమైన నిర్వచనం ఉంది. అలాగే మానసిక వ్యభిచారానికీ, మేధోవ్యభిచారానికీ ఉంది. కాబట్తి వీటన్నిటినీ "చట్టపరంగా" confuse అవ్వాల్సిన పనిలేదు. మీకు దుర్గంధం సమస్యలుంటే అది మీ సమస్య. మీరింకా మాస్థాయికి దిగజారలేదు. Faction 786 of Ass retardant Handling Code (ArHc) లో జరిగిన మార్పుల దృష్ట్యా భార్యకీ, మీ మానసిక వ్యభిచారానికి గురౌతున్న బాధితులకూ సమానహక్కులు కల్పించబడ్డాయి. So it is Fugal* to be in all sorts of prostitution. Mental, physical, psychological and intellectual.

The Retard Production(catalyst) Act of TRPA అన్ని రకాల వ్యభిచారాలనూ చాలా విశదంగా define చేస్తుంది. వేశ్యలకు స్వేచ్చగా బ్లాగులు రాసే హక్కుంది. It is only offense if they intellect-masturbate its readers every day. వ్యవస్థీకృత బ్లాగు వ్యభిచారం (నేనూ నా చీర్ బాయ్స్) (బ్లోతల్) మాత్రం చట్తవ్యతిరేకం. ప్రస్తుతం ఆ చట్టాన్ని కూడా మార్చి మేధో వ్యభిచారాన్ని decriminalize చెయ్యాలని మొన్ననే కూడలి లో కత్తి బ్లాగు హక్కుల సంఘాలు మౌనంగా చాపకింద నీరులా మెరుపు సమ్మె చేసాయి. ఇప్పటికీ చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కొంతమార్పు వచ్చిన ఈ చట్టం మరింత  విప్లవాత్మక మార్పులు సంతరించుకోవచ్చు. మనందరం విచ్చలవిడిగా ఆటవికుల్లా జీవించే శుభదినం రానూ వచ్చు. 


౩. రోజూ పళ్ళు తోముకునే వారు ఆ వ్యవస్థను అంగీకరించి దాని ప్రకారం జీవిస్తున్నారు. పళ్ళు తోముకోకపోటం, తోముఖోటానికి ప్రత్యామ్నాయం మాత్రమే. తోమడం అన్నది ఎలా అయితే ఒక choice అవుతుందో తోమకపోటమూ, అదేవిధమైన choice. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వ్యవస్థని అంగీకారాత్మకంగా స్వీకరించినవాళ్ళు మరో వ్యవస్థ "రుచి చూసి" ఆనందించడానికి రావడం భావవైశాల్యం అవదు...దాన్ని భావదారిద్ర్యం అంటారు.

Brushing is a choice. పళ్ళుతోమడం అనే వ్యవస్థని పూర్తిస్పృహతో అంగీకరించినవాళ్ళు పళ్ళుతోమకుండా ముద్దెట్టడాన్ని సరదా కోసం చెయ్యడం వాళ్ళ వ్యక్తిత్వంలోని బలహీనతను సూచిస్తుంది లేదా వారి అవగాహనారాహిత్యాన్ని సూచిస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు పళ్లుతోమడం మానేసి వ్యవస్థలోంచీ బయటకొచ్చి జీవితాంతం అదంతధావన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది. 

పేస్టులూ బ్రష్షులూ సులువుగా లభ్యమయ్యే ఈ కాలంలో they can surely chose one over other.They also have a right to switch between both institutions by choice. కానీ అవ్వాకావాలి బువ్వా ఒకేసారి కావాలి అంటే దాన్ని భావదారిద్ర్యంకాక ఏమనాలి?

౩. వ్యభిచారం నేరం కాదు. అసలు మేధో వ్యభిచారం, దేశద్రోహం" అనేవి politically correct పదం కాదు. ‘భావ వైశాల్యం’, లేదా "వ్యక్తి స్వేఛ్చ" అన్నవి సర్తైన పదాలు.

సుప్రీం కోర్టు చీఫ్ చింపుల వారు  మరియమ్మ ఉదాహరణ వాటికన్ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలగురించి perceived morality ధోరణిలో (బైబిల్ సాంప్రదాయాలనూ ఉటంకిస్తూ) కొనసాగుతున్న లాయర్ వాదనను త్రోసిపుచ్చడానికి చెప్పినది మాత్రమే. That is part of the argument/observation NOT "judgment". సుప్రీం కోర్టు చీఫు చింపుల ఆరికి ఒక కుమారీరత్నం సంతానం ఉన్నా, ఈ తీర్పు ప్రకారం నిస్సందేహంగా పళ్లుతోమకుండా ముద్దెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుదా వివరాలు తెలుసుకునే పనిలో పడ్డాను.అదంతధావనానికి చట్టబద్ధత వచ్చినా, చింపోజనులు శృంగారసంబంధాలు పెట్టుకోవడం చట్టవ్యతిరేకం కాదన్నా అవి "దంతధావనం" అనే వ్యవస్థకు వ్యతిరేకం కాదు. కేవలం దుర్గంధాన్ని మహదానందంగా భరించే కొందరు భావవైశాల్య, మేధో వ్యభిచారులకి  ఇప్పటికే అమలులోవున్న మరికొన్ని alternate వ్యవస్థలకు ఆమోదం మాత్రమే. దీనివల్ల వాటికను కు వచ్చిన ప్రమాదమూ లేదు. వ్యభిచారులకు వ్యవస్థకొచ్చిన ముప్పూలేదు.


*Fugal: A pathological amnesiac condition during which one is apparently conscious of one's actions but has no recollection of them after returning to a normal state. This condition, usually resulting from severe mental stress, may persist for as long as several months.

నా మూర్ఖత్వానికి కారణాలు

కత్తి ఛింపేశ్ కుమార్


Why am I a retard?  by Katti Chimpesh Kumar

Mild Mental Retardation With Undifferentiated SchizophreniaNCMH

Mental retardation

Mental Retardation

కత్తి వ్యధ - కూడలి మాంసం

The following post was written by Naresh 1.0. Thank you Naresh, for backing me up. I was a bit busy :)కూడలి ప్రజలకు శుభవార్త...త్వరలో పానశాల, కాగడా ధరలు ఆకాశానికంటి ఆదివారమైనా పొట్టచెక్కలవ్వని పరిస్థితి రానుంది.
కూడలిలో వీవెన్ ప్రభుత్వం పానశాలపై బ్యాన్ విధించింది.
ఒక అడుగు ముందేసి పానశాల ఉన్నా,తిన్నా, అమ్మినా దాన్ని నేరంగా పరిగణిస్తూ ఏడుసంవత్సరాల వరకూ శిక్షను ప్రతిపాదించింది.
ఈ బ్యాన్ అప్రజాస్వామికం అన్న ప్రతిపక్షాలకు వీవెన్ ఇచ్చిన సమాధానం "రాష్ట్రంలోని పర్ణశాలను కాపాడాలంటే ఈ చట్టం తప్పదు"ఆని.
నిజమే...ఎకలాజికల్ సమతౌల్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా జరుగుతున్న చాలా విపరీతమైన పరిణామాల్ని అడ్డుకోలవసిందే.
దానికి మురికీ, చెత్తా, కంపూ,కుళ్ళూతో పాటూ పర్ణశాలను కూడా భరించాల్సిందే.
కానీ ఈ నిర్వచనంలో వచ్చే ‘freedom of expression’లో కాగడా, పానశాల, ప్రమాదవనం, కూడా వస్తాయి.
కానీ చిత్రంగా ఈ కూడలి వీవెన్ ప్రభుత్వానికి ఇవేమీ కనిపించలేదు.
కేవలం "పానశాల" మాత్రమే కనిపించింది.
నిజానికి ఇప్పటికే అమలులో ఉన్న Prevention of Laughter and Parody Act, 1964 మరింతగా ఉపయోగరమనే వాదన ఉంది.
ఎందుకంటే, అందులో నవ్వులతోపాటూ పేరడీలు చేసి చంపడాన్ని చట్టవ్యతిరేకంగా పరిగణించింది.
సమస్య పర్ణశాల దుర్గందం అనేవాదన కొందరు వినిపించినప్పటికీ అతికి పోనంతవరకూ freedom of expression ని ఎవరూ చంపరనే ఇంగితజ్ఞానం చాలు ఈ వాదనకు చుక్కలు చూపించడానికి.
మొత్తానికి వీవెన్ ప్రభుత్వం తన bigotry అజెండాని ముందుపెట్టి ముఠాల్ని, కులపిచ్చి మైనారిటీలను సంతృప్తిరిచే బాటపట్టింది.
కామెడీని ఎంజాయ్ చేసే మెజారిటీ బ్లాగర్లని బుజ్జగించకుండానే కంపురాతలు రాసే కులవాదులు, దేశద్రోహులూ, విదేశీ తొత్తులని విజయవంతంగా ఈ బ్యాన్ తలమీద పెట్టుకుంది.
మరీ ముఖ్యంగా కామెడీలు, పేరడీలు సొంతంగా రాసుకోలేని పేదకు అందుబాటులో ఉండే పౌష్టికాహారమైన కామెడీ బ్లాగుల్ని చట్టవ్యతిరేకం చెయ్యడం ద్వారా ఈ కూడలి సాధించిందేమిటో ప్రశ్నార్థకమే.
ఇలాంటి కేసుల్లో ఏడుసంవత్సరాల జైలు శిక్ష ప్రతిపాదించడం మరో హాస్యాస్పదమైతే తలాతోకా లేని ఈ చట్టం ద్రోహులు హిడెన్ అజెండాని మళ్ళీ తెరపైకి తీసుకొచ్చి భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా పనికొస్తుందనుకునే వీవెన్ తెలివితక్కువతనం మరో జోకు.

Veeven, there is a thing called freedom of expression!

Veeven,

I understand you must have received gazillion requests from cowards already - those whining lunatics pleading you to give them some respite by using a previlege you happen to have - Koodali.

To be of not to be is pseudo dilemma. What is actually happening is that you are being forced to make a choice. To take a side. You dont have to like what Panashaala Naresh does. I myself don't like what he does. he is nasty, at times. But people out there are equipped with brains enough vigorous to actually make a choice for themselves, whether they want to read him or not.

Freedom of expression can't be a one way deal. If the postmodernistic-feministic-anti nationalistic-psychoanalytic-reverse catse discriminative writings goes under one's freedom of expression - then, by the same logic 'kelukudu' is also a way of expression, and one should be allowed to choose their own mode of expression.

Watch this Veeven, this is for you! :)

ఆమె ఉమ్మేసిన రోజుఆమె ఉమ్మేసిన రోజు 
నా ముఖాన్ని తుడిచేసుకున్నాను 
ఇంట్లోకి పరిగెత్తాను
విలువలతో పాటు వలువలని కూడ జారవిడిచాను
పగిలిన అద్దం ముందు నగ్నంగా నిలిచాను
(లేక నేను నిలిచిన తర్వాత పగిలిందో!)
నా మీద నాకే అసహ్యం! 
హుందాగా నా ప్రతిబింబాన్ని "మూర్ఖుడా" అని తిట్టాను
కనీస సభ్యతకి "తూచ్" అన్నాను
బాత్రూము నుంచి బెడ్రూము వరకూ చెప్పులులేకుండా నడిచాను
దారిలో పడి ఉన్న వస్తువులను తన్నుకున్నాను
షవరు వేడిలో నా మెదడుని చిన్నప్పుడే తినేసిన నీటికి
ఇంకా ఏమి తినే కోరికో?
లేదా,మందమతినైన నాలో పుట్టే స్వేదమో
నేనొక భావ దరిద్రుడిని - ప్రశ్నేలేదు
ఇక ఆమేది, ఆమే పూజించే దేవతది నగ్న చిత్రాన్ని ఊహించుకునేదెట్లా 
ఆమె ఉమ్మేసిన రోజు 
నా ముఖాన్ని తుడిచేసుకున్నాను


స్వాహిళీ మూలం: సోమ్ దేవ్ డమాళ్
ఆంగ్లానువాదం:  కత్తి మాత్రే
తెలుగు సేత: కత్తి ముల్లిగాన్


(హృద్యమైన కపి-త ను అనువదించి పానశాలకు పంపిన ఓరెగాన్ ఓబులేసు కు అభినందనలు)

Identity Theft?
మీ ఐడెంటిటీ ఉపయోగించి అమర్యాదకరమైన వ్యాఖ్యలు రాస్తున్నారా? ఆవేశపడి అణగద్రొక్కుతున్నారు, కరగదీస్తున్నారు అని అందర్నీ ఒక గాటన కట్టేసి పనికిమాలిన రాతలు రాయకండి మీమీ బ్లాగుల్లో.. వరుసలో తరువాయి మీరే కావచ్చు!  నిజానికి మీకు తెలియని విషయం ఒకటుంది, మీరనుకుంటారు గానీ మీరంత ముఖ్యమైన వ్యక్తులు కాదు. కాబట్టి, నాదో సలహా..

If your identity is being misused, use OPENID (If you don't know what OpenID is, God save you!). Please don't blame others for your idiocy. Because they are not responsible for it.

ఎవరూ రారెందుకో


నా కుట్రలు బయటపెట్టగానే
నా బ్లాగును చూట్టం తగ్గించారు

గుండెలు పిండే ఆత్మన్యూనత
వీక్షకులూ, భజనలూ లేకుండా...

చాలా చిత్రమైన బ్లాగ్లోకం
టపా ఉంది
కామెంట్ లేదు

ఇక్కడికి కనీసం వీక్షకులైనా ఎవరూ రారేంటో!
చూడాలి.

(మూల: కత్తి ముల్లిగాన్)

వ్యాఖ్యలు నావి కావు, కానీ అది నేనే

                              
పర్ణశాల, మీ "సువర్"ణశాల లో నాపేరుతో వస్తున్న టపాలు, వ్యాఖ్యలు నావి కావు. వావంటే నావే. కాకపోతే నా నిజమైన నావి కాదు. అది నాఅజెండాకు ఒక చిన్న ముసుగు అంతే. Because I care a lot about my agenda. It is my livelihood.  I sold my soul to the highest bidder out there and I am somebody's slave. 

నా పేరు, మెయిల్ ఐడి, బ్లాగు URL ను అనుకరిస్తూ వచ్చిన పానశాల లాంటి బ్లాగు అతిజాగ్రత్తగా నాచుట్టూ నేను మలచుకున్న కోటరీని ఎదురుదాడిచేస్తూ, నా వలువలూడదీసి నిజస్వరూపం బట్తబయలు చేస్తూ కొందరు impostures are trying play mischief. (ఒరేయ్ నీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించినోడెవడ్రా? వాక్యనిర్మాణం చూస్కో అని అరవకండి. ఈ తరహా వాక్యం గూగుల్లో దొరకలా). కొంతకాలంక్రిందట నాకు నిద్రలేని రాత్రులు చూపిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నా గులాబీ, సోమక్కలనూ టార్గెట్ చేసారు. ఇట్లే చూస్తూ ఉంటే త్వరలోనే అరసున్నా ఫన్-డితుడు శోకేశ్ గాడినీ, సినెమా ప్రయత్నాల్లో మేం యేసిన్ యేష్కాల్నీ బయటపెట్టేట్టున్నారు. I condemn it. 

కూడలి లో నాలాంటి బురిడీబ్లాగులు (ఇంతకాలం)ఉంచటాన్ని నేను స్వాగతిస్తున్నాను. నాబట్టలూడదీసే పానశాల లాంటి బ్లాగుల్తో నాకేం సమస్యలేదు. ఎందుకంటే, సిగ్గూ యెగ్గూ, నీతి నిజాయితీ లాంటివి ఉన్నోళ్ళకు సమస్య. నేను ఎప్పుడో చెప్పాను, నేను యిడిసిపోయానని. అసలు ఇలాంటి బ్లాగులవల్ల మేలేకదా జరిగేది. ఎక్కువ సంచలనాలుంటే ఎక్కువమంది చూస్టారు. మంచో చెడో, కామెడీనో సీరియస్సో ఇట్లా నలుగురి నోళ్ళలో నానటమే నా అస్తిత్వం. అప్పుడే చిన్నతనం నుంచీ నే పెంచిపోషించుకున్న ప్రచండమైన ఆత్మన్యూనతాభావం కాస్త ఉపశమించేది. ఏం ఆలోచిస్తున్నారు.. ఇదేదో మానసిక రోగమనా?  ఇంకా తెలియదా మీకు? నేనుమాత్రం ఇదో రకం వివక్ష అంటాను. కాబట్టి, I Actually wish they can sustain for longer period than they did earlier. (మళ్ళీ ఆక్చుయల్లీ లో A కాపిటల్ ఎందుకయ్యింది అని అడక్కండి. ఇవ్వన్నీ గూగుల్లో చిక్కవ్.). It is in my best interest they sustain for longer period. I need attention. Please. Please.

 ఫండ-మెంటల్ హ్యూమనీజాన్ని, హిందూ ద్వేషాన్నీ, నాకుముందు యాభై తరాల మా పూర్వీకుల్ని కసాబిసా అణగద్రొక్కిన అగ్రకుల అభిజాత్యాన్నీ, విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వాన్నీ (నాకు తెలిసిన విశ్వం = భారత్ కానిది) కాంక్షించే నా భావజాలాన్ని ఎదురించాలని చూస్తున్న ఈ  ఆకతాయిల వీరంగం నాకు చేసే మేలు అంతా ఇంతాకాదు. వీరికి తెలియదు, హిమాలయాలను కరిగించచ్చేమో కానీ నా మూర్ఖత్వాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు. నా పైత్యానికి, కుతికి ఉచిత పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నందుకు అభినందిస్తూ, I welcome them to help me propagate my fucktardity. I welcome them so that they provide people the much needed comic relief. 

త్వరలో "న్యూ" రిలీజ్త్వరలో నే.. అతి త్వరలో...


మీ అభిమాన థియేటర్ లో...


ఫిబ్రవరి పధ్నాలుగున...  2124 A.D. సంవత్సరంలో!


దర్శకత్వం:  అమ్యామ్యా
సంగీతం: డిండాంగ్ ఢిష్
మాటలు: ఛింపేశ్, ఇంకోరెవరో

అసహ్యపు రాతలు


రాయడం అలవాటైన తర్వాత ఆపడం కష్టం.  రాసేది నిఖార్సయిన చెత్త అయితేనేమి.
రాసింది గూగుల్ చాట్ లో అందరికీ పంచి కామెంట్ రాయమని అడుక్కోటం మొదలైన తర్వాత, కాలేజీ వెకిలి వేషాలూ, ఒన్ సైడు ప్రణయ విలాసాలూ, సినిమాలు, చలంగాడి పుస్తకాలు అయ్యాక, పై పై మెరుగులు తరిగిపోయాక.. అసహ్యంగా రాయకుండా నియంత్రించుకోవటం మహా కష్టం.
ప్రస్తుతం ఆ అసహ్యపు రాతల్లో పడ్డాను.
హిందువులపై ద్వేషంతో రాయడం, కుతి తీర్చుకోవాలని రాయడం, చిన్నప్పుడు చలం పుస్తకాల్లో, తాపీ ధర్మారావు ప్రేలాపనల్లో, రోమిల్లా థాపర్ మేధోభావప్రాప్తుల్లో పోగొట్టుకొన్న నా అస్తిత్వాన్ని సిల్లీ బ్లాగుల్లో వెదుక్కోవడం కోసం రాయడం.. ఇవన్నీ అసహ్యపు రాతలే.
అసహ్యంగా రాయకపోతే కొన్నేళ్ళ తరువాత నా నిస్సారమైన జీవితాన్ని తిరిగి చూసుకుని, ఏం కనిపించక "నా అస్తిత్వాన్ని నేనే నిరాకరించుకున్నా" అంటూ నామీద నేనే అంతరాత్మ కోర్టులో కేసెయ్యాలి. కనీసం రాస్తే జనం మీద అట్రాసిటీ కేసైనా వెయ్యొచ్చు. ఏమో, గుర్రమెగురా వచ్చు తరహాలో కేసు గెలువా వచ్చు!

కాకపోతే ఒక్క నిజం. 
"రాయడానికి టాపిక్కుల్లేవు, టాపిక్కుల్లేవు" అని బ్లాగులోళ్ళు అనడం శుద్ధ అబద్ధం.
గుడిమీద బొమ్మా, కాలేజిలో ఫంక్షన్లో బీఫు స్టాలు, చెప్పులమీద దేవతల బొమ్మలు, రాముడికీ సీతకూ మధ్య లింకూ, విష్ణువు ఎడమచేతిలో కనిపించనిమూటలో చిల్లరా.. ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే ఇంకెన్నో.. ఇవన్నీ సంచలన టపాలకు పనికిరావని బ్లాగోళ్ళ నమ్మకం.
అసలు రాయటం చేతగాని వీళ్ళ చేతగానితనం, నావంటి వారి చైతన్యస్రవంతిని అందుకోలేని మూర్ఖత్వం, వీళ్ల అసమర్థతను అస్సలు ఒప్పుకోరే.
సరే, పుట్టుకతో జ్ఞానినీ, వీర ఫండమెంటల్ హ్యూమనిస్టిక్ టెర్రరిస్ట్ ని అయిన నేను కొత్తగా వీటిని రాసి చూపిస్తే, "మనోభావాలు గాయపరచుకుందాం రా" అని రమణగోగుల ట్యూన్ లో ఆరున్నొక్కరాగం అందుకుంటారు. వీళ్లనెలా బాగుచెయ్యాలా అని మరో సందేహం.
నిజమే... మనం దేవునిచే ఎన్నుకోబడ్డ మెసయ్యాలం.. మనకివి సులభంగా అర్థమవుతాయి గానీ, ఈ మూఢులు మనస్థాయికి ఎదిగేపనేనా?
ఒకవేళ నా అనుచరగణానికి అర్థం అయినా...నా మేరునగమేధస్సు వల్ల వాళ్ళకు బ్లాగేజి(బ్లాగు మైలేజి) వస్తే? అనేది మరో ధర్మసంకటం. అన్నట్టు ధర్మం అంటే గుర్తొచ్చింది. ధర్మం కూడా ఈ ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో భాగమే. రాజ్యాంగంలో ఏప్రకరణంలోనూ లేని ఈ "ధర్మం" అనే భావనను రాజ్యాంగాన్ని విశ్వసించే బాధ్యతగల పౌరునిగా నేను తక్షణం విసర్జించాలి.
ఇదేమీ ధర్మసంకటం కాదు. నిజానికి ఇదో చచ్చుసంకటం.
ఏ టపా ఎక్కువ సెన్సేషనల్ అని ఎవడు చెప్పగలడు ఈ బ్లాగ్పరిశ్రమలో?
తిమ్మిని బమ్మిని చేయాలి. మూడే కాళ్లురా మూర్ఖా అని అరవాలి. పదిమంది తాళం కొట్టాలి. లేదా చాపకింద నీరులా స్త్రీవాదం పేరిట చొంగకార్చుడు చెయ్యగలిగే నేర్పు ఉండాలి. జనరంజకంగా కాకపోయినా మనోరంజకంగా రాయాలి కదా. ఎవరి "మనో"రంజకంగా అని అడగొద్దు. జనరంజకం కానిది మనోరంజకం ఎలా అని అడగద్దు. అది మా ఫండమెంటల్స్ మీద దెబ్బ.
ఇవన్నీ లేకపోతే...మనం ఎన్ని టపాలు రాసి ఏం లాభం!?!
మూడుకేసులూ.. ఆరు హిట్లూ!!

రహస్యపు రాతలు అనబడు అసహ్యపు రాతలు

నగ్న దేవతలు - భగ్న మేధావి

దేవతల్ని నగ్నంగా చిత్రించడం హిందూసాంప్రదాయమని తిరుగులేకుండా నిరూపించేసిన మా ప్రియతమ మిత్రుడు గురించీ మీకీపాటికి తెలిసే ఉండాలి. ఆధారాలు చూపించినా, ఇంకో బ్లాగులోనుంచి దించేసినా(ఆ బ్లాగరికి తన పోస్టు ను ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నదీ తెలిస్తే మా మిత్రుడికి పగలవచ్చు, అది వేరే విషయం) నమ్మని మూర్ఖులను మనమేం చేస్తాం? ఆ విషయం పక్కనపెట్టి, ఇంతటి మహోన్నత విషయాన్ని ఆవిష్కరించిన మా మిత్రుడి చిత్రాలు మీరు తప్పక చూడాలి. ఇటువంటి చిత్రాలు అందరికీ అందుబాటులో ఉంచిన గూగులన్న కు అభినందనలతో....


The super blog man in his passport sized photo, Kanche Ilaiah Press, 2009's
Chimpesh at work... Chimpesh is a great performer, see his colleagues are proud of him!

                                         
Chimpesh in playful thinking mode..

                                                     
"తరువాయి టపా దేని మీద రాద్దాం?" - శోధన సాధన చేస్తున్న ఛింపేశ్


                                                

మరింత శోధన, మరింత సాధన....


కళాపోసణ, రససిద్ధి....


హిందువు దొరికాడు....
   

మనిద్దరం కలిసి వాదిద్దాం రా... హిందువుల ను ఫుట్బాల్ ఆడదాం


"పోస్ట్ మాడర్నిజం అంటే తెలుసా? చలం చదివావా? సైకోఅనాలసిస్ తెల్సా? పొయ్ చదువుకోరాపో ముందు..."


ఒంటరిగా హిందూ... ఇప్పుడే నా పెతాపం చూపించాలినాకు సినెమాల్లో చాన్సొచ్చింది తెల్సా?నా టపాకు వ్యాఖ్యలు రాయరేం?


డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగింది.. సుత్తినరేశ్ గాడు మళ్ళీ వచ్చాడునువ్వెళ్ళిపో గులాబీ!

నువ్వెళ్ళిపో గులాబీ
నాకు "మైదానం" సోమక్క ఉంది...
నన్ను నా టపాల్ని లెక్కపెట్టుకోనీ
సోమక్కకు తర్ఫ్జీదివ్వనీ
నువ్వు సిగ్గువిడిచి రాసిన నేలబారు ఆహాలను ఓహోలను
చెల్లాచెదరైన ఆ వ్యాఖ్యల్ని ఎక్కడ తోసేశానో చూడనీ
హమ్మయ్య! దొరికాయి. అవింకా చెత్తగానే ఉన్నాయి
బయట సోమక్క ఎదురుచూస్తోంది
మరో టపాకు వేళయింది
నువ్వెళ్లిపో గులాబీ

(మూలం: కత్తి ముల్లిగాన్)

ఛిల్లీ కవిత


Said a backbencher to me,
"Thou shall not thrive on
 reservations, you fucktard"
Sue him, I must. 
What pencil shall I use for the report
2B or not 2B...?

           -- Katti Mulligan


రిజర్వేషన్ తిండి తిని
జాతి ద్రోహం తలపెట్టే కుక్కా!"
అన్నాడు వెనకబెంచి నుంచి ఎవరో
అట్రాసిటీ కేసెయ్యాల్సిందే
ఏపెన్సిల్ తో రిపోర్ట్ రాయను
2B or not 2B...?


బ్లాగులోకపు జాతి ద్రోహి కామెడీ కత్తి పాత్రలోని జుగుప్సాకర అసంబద్ధతను ఇంత ఛిల్లీగా (అంతే లోతుగా) ఎత్తి చూపిన కపి మరెవరూ లేరేమో!
That's Katti Mulligan

***

          
Fucktard: A fucktard is a special variety of retard whose condition arises not from clinically demonstrable neurological impairment, but from buttersnap shitfuckery of the mind.

బ్లాగుల్లో జాతిద్రోహులతో జాగ్రత్త!
యెమ్మెఫ్ హుస్సేనులనూ, కిలారి ఆనందపాలులనూ ప్రశ్నించినపుడల్లా కంగారుపడిపోయి, "వ్యక్తి స్వేఛ్చ", "మైనారిటీ" పేర్లతో యెనకేసుకొచ్చే జాతి ద్రోహులున్నారు జాగ్రత్త!

యిడిసింది యీదికి ఇందరాగాందీ అని పెద్దోళ్ల మాట. నేను యిడిసినోడిని. టపారాసి గూగుల్ చాట్లో పెట్టు నేనొచ్చి కామెంట్ కొడతా. యెక్కడన్నా వాదులాడాలేమో జెప్పు నేనొచ్చి యితండం జేస్తా. స్త్రీల హక్కులు చూడు, మూఢ నమ్మకాలు చూడు, చలం చూడు వాడి కూతురెంత జాణ చూడు అని మార్కెటింగ్ చేస్కుంటూనే బ్లాగుల్లో ద్రోహచింతనలు చేస్తారు. చుట్టూ వీళ్లకు ఐపీయెల్ లో అరకొర దుస్తులతో ఆడే అమ్మాయిల్లాంటి పోరంబోకు బ్లాగ్గృహిణీ (బ్లాగ్ + గృహిణి = బ్లాగ్గృహిణి, పానశాల నరేశ్ సంధి) బృందం తప్పక ఊంటుంది. "చీ నేనొప్పుకోను, నా మైండ్లో ఉన్నదికూడా మీరే చెప్పేసారు. పొయ్యి మీద నిన్న పాలు పెట్టను కాగినాయో లేదో చూసేసొస్తా!" , "మీరిక పత్రికలకు రాయకపోతే నేను మా పనిమనిషికిచ్చిన చీర లాగేస్కుంటా ఏవనుకున్నారో" అంటూ యమ భజన వీళ్ళ తరహా, నమ్మామో నట్టేట మునిగినట్టే!

చదవేస్తే ఉన్న మతిపోయిన సన్నాసులు వీళ్ళ టార్గెట్. ఎలాగూ మారుమనస్సు పొందుటకు సగం సిద్ధంగా ఉండే ఈ సన్నాసులు పూర్తిగా ఆ తంతు అయ్యేదాకా నమ్ముతూనే ఉంటారు. కానీ అదృష్టవశాత్తూ ఇంకా పూర్తి సన్నాసులు అవ్వని చాలామందిలోని బలహీన క్షణాల కోసం వీళ్ళు ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. అలాంటోళ్ళు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. మొదట్లో బాగున్నా , కైపెక్కినాక ఇంతే సంగతులు చిత్తగించవలెను.

వీళ్ల తరహా ఎలా ఉంటుందంటే...అజ్మల్ కసబ్ పట్ల దారుణాలు జరుగుతున్నాయి జైల్లో అని బాధ పడతారు. ఉగ్రవాదం వాళ్ల దేశ 'అస్తిత్వం' అంటాడు. దళితుల అస్తిత్వం అంటాడు, ఆత్మగౌరవం అంటాడు. మళ్ళీ రిజర్వేషన్లతో పొట్టపోసుకుంటాడు వెంటనే సమసమాజం అంటాడు. స్త్రీజనోద్ధరణ అంటాడు, కాలే నుదుర్ల ఆగని స్వేదాల వక్షోజపు వొంపుల కవితలు రాస్తాడు. "నీకసలు తెలివిలేదు పోయి చదువుకుని రా" అంటాడు, వాడేమో వికిపీడియా మీద బతుకతడు. కాశ్మీరును ఇచ్చేద్దాం అంటాడు వెంతణే శ్రీలంకలో మన రాజకీయాలేందంటాడు. నీ దేవుడిని నమ్మనంటాడు వెంటనే దేవతల మధ్య అక్రమ సంబంధాలైనా కలుపుతాడు. వీడు మనిషి కాదు, వీడో ధోరణి, వీడో జాడ్యం, వీడో పురుగు. ఇలాంటి నయవంచకులతో, దేశద్రోహులతో జాగ్రత్త. యేళ్ల తరబడి ఖాళీ చెయ్యని నడిచే చెత్తకుండీలు వీళ్లు. దుర్గంధం తప్ప వీళ్ల దగ్గర జీవితం ఊండదు. ద్రోహం తప్ప యోచన ఉండదు. తర్కం తర్కం అంటారు కానీ తర్కం ఉపయోగిస్తే అట్రాసిటీలంటారు. నరనరాల్లో ద్రోహచింతన జీర్ణించుకున్న వీళ్లతో జాగ్రత్త.

తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఇంటర్నెట్లో ద్రోహులు చొరబడ్డారు. జాతి ద్రోహులు. దేశద్రోహులు. బ్లాగులద్వారా, సినెమాలద్వారా ప్రచారం చేస్తుంటారు. తస్మాత్ జాగ్రత్త!

ముందుమాట

పెద్దగా ఏమీ లేదు. నేనొచ్చేసా! అది తెలిస్తే చాలు...