నా బ్లాగులో నా ఇంటర్వ్యూ...


ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినవారికి హిందూ అభిజాత్య సమాజంలో మజ్జిగ నివారణ-మైనారిటీ మందు వితరణ, అట్లతద్దిలో పితృస్వామ్యం, చికుచికు పుల్లలో పోస్ట్ మాడర్నిజం మొదలైన గంభీరమైన అంశాల పై భాషను బలాత్కరిస్తూ నేను రాసిన రాతలను చదివే తీరికా ఓపికా లేవు కానీ, నా మానసిక రుగ్మతను భరించలేక నన్ను వ్యతిరేకిస్తూ ఎక్కడైనా కామెంట్ పెడితే వారికి విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ వచ్చేస్తోంది. అది నాకు నచ్చటం లేదు. మజ్జిగ నిర్మూలన సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించింది నేను. నా సోదరులకు నిర్విరామ మందు వితరణ కార్యక్రమం మొదలెట్టింది నేను. ఇంగ్లీషు బ్లాగులు వెదికేది నేను, వీడియోలు పట్టేది నేను.  సినిమాలు చూసేది నేను అందలి సూక్ష్మాలు బోధించునది నేను! ఇంతా నే చేస్తే, యీళ్ళేవరో ఫేమస్ అవ్వడం ఏంటి? Who are they to steal my blunder.. Er.. sorry.. thunder??

వాళ్లకి మొత్తం నా రాతలు చదివి నా పంథా చెబుదామంటే వ్యర్థమనిపించింది. నన్ను అర్థం చేసుకోటం వాళ్ళ తరం కాదు  కాబట్టి. నన్ను కాదు అసలు దేన్నైనా అర్థం చేసుకోటానికి ప్రయత్నించటమే మొదటి తప్పంటాను నేను. అనుభవించాలి. ఎంత విచ్చలవిడిగా అనుభవిస్తే అంత అర్థం అయినట్టు లెక్క! ఈ లెక్కన మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోవాలంటే నన్ను విచ్చలవిడిగా అనుభవించాలి, అది వీళ్లెటూ చెయ్యలేరు సాక్ష్యం గా కావాలంటే నా ఫుటో చూస్కోండి. కొంతైనా అర్థం చేసుకునే దారి ఏదైనా ఉందా అని నిన్న రాత్రంతా చలం’గానాయకిల పుస్తకాలు సాంతం మా వీధిలాంతరు కింద వెదికాను. గొప్పోడిని కదా మరి. అప్పుడొచ్చింది ఒక నీచపు అయిడియా. ఇదే మంచి తరుణం. అటూ ఇటూ గానోళ్ళూ నీతులు చెబుతున్న సమయమిది. అప్పుడెప్పుడో వంటల వెలుగక్క నాతో చేసిన ఇంటర్వ్యూను నా బ్లాగులోనే ప్రచురించి, నా ఉత్కృష్ట మానసిక దౌర్భల్యానికి కాస్త బ్లాగుల్లో గుర్తింపు మేతనెయ్యాలని ఒక చిన్న కుట్ర! వెళ్లండి, వెళ్లి చదవండీ!!

0 comments:

Post a Comment