టైం వేస్ట్ మానసిక రోగుల బాచ్: An elite batch of attention whores


What a failure!!!


అంతులేని ఆత్మన్యూనతతో శవంలా జీవించే ఓ పెద్దమనిషి ముసుగులోని మానసిక వ్యభిచారి తన "అస్థిత్వం" గా ఎంచుకున్న బ్లాగుడు- దేశద్రోహం, జాతిద్రోహం, సెక్సువల్ పర్వర్షన్, రాడికల్ ఫెమినిజం, అసూయ, కుళ్ళు, చేతగానితనం!

ఇక్కడున్న ఐరనీ ఏమిటంటే - ఏ మానసిక వ్యభిచారానికి తాను దాసుడో అదే మానసిక వ్యభిచారాన్ని ఈ మహానుభావుడు పీకిపాతరేస్తూ, దళిత-ముదిత-అస్ఖలిత బ్లాగులనుటంకిస్తూ, కాపీ కొడుతూ, టోపీ పెడుతూ, విషం చిమ్ముతూ వాసాల్లెక్కెడుతూ తన పరమ చేతగానితనాన్ని బ్లాగికిలించిమరీ బయటపెట్టుకోవటం. So, much for his post-modern-fucktardity! (ఒరేయ్ యెర్రి పప్పా so much లో so పక్కన కామా ఏబళ్ళో నేర్చుకున్యావ్ రా అని ఆడగద్దు నన్ను. వాయల్పాడులో మా బళ్ళో కూడా కేస్ పెడ్తానేమో అని భయపడి ఐవోరు యెప్పుడూ అడగల్యా)

ఆయన ఉద్దేశ ప్రకారం "ఈ దరిద్రగొట్టు దేశంలో లేనివీ, శానా దేశాల్లో ఉన్నవీ" ఈ క్రింది లిస్టు

1. ఫ్రీ సెక్స్ వ్యవస్థ
2. అడ్డంకుల్లేకుండా వ్యభిచరించే హక్కు
3. మైనార్టీల్లో మెజార్టీ
4. షకీలా సినెమాలకు అవార్డులు
5. పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలకు దాస్యం
6. మతంలేని దేశం (అదే.. హిందూ మతం లేని దేశం)
7. మహాత్ముల సెక్సు జీవితాల పుస్తకాలు విరివిగా "లా"భించడం

(లిస్టు శానా పెద్దది, ప్రస్తుతానికి ఇది సాలు)


MBA buzzwords లాగా పోస్ట్ మాడర్నిజం, మానవ హక్కులు తొక్కలు, స్త్రీస్వేచ్ఛ అని బహిరంగ భావప్రాప్తులు పొందే ఈ స్వయంప్రకటిత పోస్ట్ మాడర్న్ కొడుకులకు (నిజమైన పోస్ట్ మాడెర్న్ మేధావులు Thomas Heidegger, Jacques Derrida, Micheal Focault అమంగళం ప్రతిహతమౌగాక!) కనిపించే ఆదర్శ దేశాలు పాకిస్తాన్, బంగ్లాదెశ్ గట్రాలు. కామిడీ ఏంటంటే, ఈ కోడుకులు అక్కడ అడుగుపెట్టారో, అరక్షణం లో కాల్చిచంపుతారు వాళ్ళు- మాట్టాడేదానికి మీడియా ఉండదు, రాసేకి బ్లాగులుండవు, హక్కులు వాదించటానికి రాజ్యాంగాలుండవు. ఈ దేశలు మైనార్టీ మెజార్టీ గోలలూ, జీహాద్ లూ, స్త్రీ హక్కులూ ఉంటే గానీ ఈ కొడుకులకు రాయడనికి సరుకుండదు, అసలు అస్థిత్వమే ఊండదు. ఈ లిటు చూసి ఎన్నిసార్లు నేను జెజ్జినక జెజ్జినక అని ఎగిరానో నాకు గుర్తే లేదు. మళ్ళీ సమయం వచ్చ్చింది, మళ్ళీ విషయం చిక్కింది. నా ఆత్మన్యూనతను కప్పెట్టుకోటానికి! 
**********

You two bit dimwit moron! You wanna play hard ball. Let play it then. Once again, its time to beat the shit out of your empty brain!

*********

FUCKTARD: A fucktard is a special variety of retard whose condition arises not from clinically demonstrable neurological impairment, but from buttersnap shitfuckery of the mind. If you wish for more information, you know where to go!


0 comments:

Post a Comment